-->

843375

 

دستگاههای دولتی و ارگانهای فعال در حوزه امور اشتغال و کارآفرینی

 

1- اداره کل امور زنان استانداری اصفهان

2- اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

3- اتاق بازرگانی استان اصفهان

4- کمیته امداد امام ره استان اصفهان

5- سازمان بهزیستی استان اصفهان

6- سازمان بسیج کارآفرینی استان اصفهان

7- بنیاد تعاون سپاه استان اصفهان

8- سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

9- مرکز توسعه اشتغال و کارآفرینی محرومیت زدایی سپاه پاسداران استان اصفهان

10- تسهیلات مشاغل خانگی وزارت رفاه استان اصفهان

11- طرح های اشتغال و کارآفرینی امور زنان ریاست جمهوری در استان اصفهان

12- طرح های اشتغال و کارآفرینی امور جوانان ریاست جمهوری در استان اصفهان

13- معاونت امور اجتماعی استانداری اصفهان

14- جهاد دانشگاهی استان اصفهان

15- اداره کل فنی و حرفه ای استان اصفهان

16- اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان

17- اداره کل امور روستایی استانداری استان اصفهان

18- ستاد کارآفرینی و اشتغال دانشگاه علوم پزشکی ایران

19- هلدینگ کافل

20- بخش کارآفرینی بنیاد شهید

21- مرکز کارآفرینی دانشکده علمی کاربردی و علم و صنعت ایران

22- طرح اشتغال و کارآفرینی بنیاد برکت