اطلاعات خیریه

نام سمن: مرکز خیریه مشاوره خانواده و خدمات ازدواج امام هادی (علیه السلام) اصفهان
محدوده فعالیت: اصفهان
شناسه ملی: 10260127230
تاریخ تاسیس: 1376/04/02
شماره ثبت: 690
تاریخ ثبت: 1376/04/02
مرجع صدور مجوز: مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

حوزه فعالیت خیریه

حوزه اصلی فعالیت:
نیکوکاری و امور خیریه
امور زنان و خانواده

زیر حوزه امور زنان و خانواده:
تحکیم بنیان خانواده
ازدواج آسان

زیر حوزه مشاوره و مددکاری:
مشاوره و روانشناسی

زیر حوزه نیکوکاری و امور خیریه:
جهیزیه و ازدواج

اطلاعات تماس

آدرس: اصفهان - اصفهان چهارباغ پایین مقابل ورزشگاه تختی