اطلاعات خیریه

نام سمن: موسسه فرهنگی پیوند الزهرا (علیها السلام) اصفهان
محدوده فعالیت: اصفهان
شناسه ملی: 10260653781
تاریخ تاسیس: 1391/03/17
تاریخ مجوز: 1391/02/31
شماره ثبت: 3255
تاریخ ثبت: 1391/03/17
مرجع صدور مجوز: استانداری اصفهان

حوزه فعالیت خیریه

حوزه اصلی فعالیت:
نیکوکاری و امور خیریه
امور زنان و خانواده

زیر حوزه امور زنان و خانواده:
ازدواج آسان

زیر حوزه نیکوکاری و امور خیریه:
جهیزیه و ازدواج

اطلاعات تماس

آدرس: اصفهان - اصفهان - چهارراه تختی-نبش خیابان مسجد سید