اطلاعات خیریه

نام سمن: خيريه آواي بهشت ماندگار اصفهان
محدوده فعالیت: اصفهان
شناسه ملی: 14007110093
تاریخ تاسیس: 1396/07/15
شماره مجوز(فقط عدد): 16416
شماره ثبت: 5234
مرجع صدور مجوز: مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري اصفهان
نام و نام خانوادگی مدیر: خانم بخشیان

حوزه فعالیت خیریه

حوزه اصلی فعالیت:
نیکوکاری و امور خیریه
امور زنان و خانواده

زیر حوزه امور زنان و خانواده:
زنان بی سرپرست

زیر حوزه نیکوکاری و امور خیریه:
نیازهای معیشتی
جهیزیه و ازدواج

اهداف و فعالیتها: موسسه خیریه آوای بهشت ماندگار با اخذ مجوز رسمی و شماره ثبت 5234 در سال 1396 تاسیس و فعالیت خود را با تمرکز بر حمایت و توانمندسازی زنان و کودکان بی سرپرست و بد سرپرست در اولین قدم احداث موسسه آغاز نمود.
موسسه خیریه آوای بهشت ماندگار سازمانی غیردولتی ، غیرسیاسی ، مستقل و مردم نهاد است که برای رفع محرومیت و کمک به اقشار نیازمند به ویژه زنان و کودکان نیازمند کمک و حمایت ، با انگیزه والای انسان دوستی و کمک به همنوع در سطح کشور فعالیت می کند .
- تهیه و تامین پوشاک
- تهیه و تامین مواد غذایی
- کمک به زنان بی سرپرست
- اعطای جهیزیه به جوانان

اطلاعات تماس

پیش شماره: 031
تلفن ثابت: 34460428
سایت: https://abmandegar.ir
Email: info@abmandegar.ir
آدرس: اصفهان - اصفهان - خیابان مدرس جدید ، جنب بانک تجارت ، مجتمع باران ، طبقه اول ، واحد 3
کد پستی: 8149613163