اطلاعات خیریه

نام سمن: مؤسسه حمايت از فرزندان مهر سپهر اصفهان
محدوده فعالیت: خیریه
شناسه ملی: 14007677050
تاریخ تاسیس: 1397/04/05
شماره ثبت: 5490
تاریخ ثبت: 1397/04/05
نام و نام خانوادگی مدیر: لیلا شمایلی

حوزه فعالیت خیریه

حوزه اصلی فعالیت:
نیکوکاری و امور خیریه
امور زنان و خانواده

زیر حوزه امور زنان و خانواده:
زنان سرپرست خانوار

زیر حوزه امور کودکان:
حمایت از حقوق کودکان
فرزندان طلاق

اطلاعات تماس

آدرس: استان اصفهان - شهرستان اصفهان - بخش مركزي - شهر اصفهان-محله حكيم-كوچه شيدا-كوچه حكيم [12]-پلاك -97-پلاك قديم99-طبقه اول-
کد پستی: 8147875133