اطلاعات خیریه

نام سمن: مؤسسه مددکاری حمایت از زوج های بی بضاعت اصفهان
محدوده فعالیت: اصفهان
شناسه ملی: 10260643734
تاریخ تاسیس: 1390/11/11
شماره ثبت: 3175
تاریخ ثبت: 1390/11/11
مرجع صدور مجوز: مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري اصفهان
نام و نام خانوادگی مدیر: محمود صولتی

حوزه فعالیت خیریه

حوزه اصلی فعالیت:
نیکوکاری و امور خیریه
امور زنان و خانواده

زیر حوزه امور زنان و خانواده:
تحکیم بنیان خانواده
ازدواج آسان

زیر حوزه نیکوکاری و امور خیریه:
نیازهای معیشتی
جهیزیه و ازدواج

اطلاعات تماس

آدرس: اصفهان - اصفهان - خیابان آمادگاه - مجتمع گلدیس - ورودی 3 طبقه 3 - واحد 336
کد پستی: 8144561339