اطلاعات خیریه

نام سمن: مرکز خانواده مادر و کودک نابینا و کم بینا توکل اصفهان
نام و نام خانوادگی مدیر: فاطمه توکلی

حوزه فعالیت خیریه

حوزه اصلی فعالیت:
امور زنان و خانواده

اطلاعات تماس

سایت: tavakol-edu.blogfa.com/
آدرس: اصفهان - اصفهان میدان قدس - کوچه قدس - پلاک 158