اطلاعات خیریه

نام سمن: موسسه خیریه حمایت از زنان و دختران اصفهان
نام و نام خانوادگی مدیر: فهیمه قد فجریان

حوزه فعالیت خیریه

حوزه اصلی فعالیت:
نیکوکاری و امور خیریه
امور زنان و خانواده

زیر حوزه نیکوکاری و امور خیریه:
نیازهای معیشتی

اطلاعات تماس

تلفن ثابت: 2227683
آدرس: خ طالقانی روبروی دخانیات پاساژ معاذی