اطلاعات خیریه

نام سمن: موسسه خیریه گلهای یاس فاطمه (علیها السلام) اصفهان
شناسه ملی: 10260590704
تاریخ تاسیس: 1389/05/20
شماره ثبت: 2732
تاریخ ثبت: 1389/05/20
نام و نام خانوادگی مدیر: سید وحید داوودی

حوزه فعالیت خیریه

حوزه اصلی فعالیت:
نیکوکاری و امور خیریه
امور زنان و خانواده

زیر حوزه امور زنان و خانواده:
زنان سرپرست خانوار

زیر حوزه مشاوره و مددکاری:
حمایت از معلولین
حمایت از سالمندان

زیر حوزه نیکوکاری و امور خیریه:
نیازهای معیشتی
حمایت از ایتام
جهیزیه و ازدواج
کمک هزینه درمان
مناطق کم برخوردار
عمران و توسعه

اهداف و فعالیتها: ارتقاء کیفیت زندگی معلولین ، سالمندان ، زنان سرپرست خانوار و کودکان بی سرپرست
کمک به مناسب سازی مسکن معلولین
ارائه آموزش های کاربردی در جهت افزایش سلامت روانی و اجتماعی در محلات آسیب خیز و آسیب پذیر
تهیه تولید بسته های آموزشی ویژه معلولین و سالمندان و توانمند سازی زنان و کودکان
جمع آوری کمکهای نقدی و غیرنقدی جهت افراد نیازمند و بی بضاعت

آدرس دیگر:خیابان هاتف- خیابان مشیر (یخچال)- مجتمع تجاری مهدی- طبقه فوقانی واحد 1

اطلاعات تماس

پیش شماره: 031
تلفن ثابت: 2359490
سایت: http://yasefatemeh.com
Email: KhaneMashgh_Esf@Yahoo.com
آدرس: اصفهان - اصفهان - خيابان هاتف- خيابان مشير (يخچال)- مجتمع تجاري مهدي- طبقه فوقاني واحد 1
کد پستی: 8147985175
موسسه خیریه گلهای یاس فاطمه (علیها السلام) اصفهان