اطلاعات خیریه

نام سمن: رسيدگي به زنان خود سرپرست حضرت نرجس (علیها السلام) شهرضا
شناسه ملی: 10980234132
تاریخ تاسیس: 1390/04/06
شماره ثبت: 121
تاریخ ثبت: 1390/04/06
مرجع صدور مجوز: مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري شهرضا

حوزه فعالیت خیریه

حوزه اصلی فعالیت:
امور زنان و خانواده

زیر حوزه امور زنان و خانواده:
زنان سرپرست خانوار

اطلاعات تماس

آدرس: اصفهان - شهرضا خيابان حافظ غربي مسجد شهيد نقوي