اطلاعات خیریه

نام سمن: موسسه خیریه الزهرا (علیهاالسلام) شعبه کاشان

حوزه فعالیت خیریه

حوزه اصلی فعالیت:
نیکوکاری و امور خیریه
امور زنان و خانواده

زیر حوزه امور زنان و خانواده:
تحکیم بنیان خانواده

زیر حوزه نیکوکاری و امور خیریه:
نیازهای معیشتی
حمایت از ایتام
جهیزیه و ازدواج
کمک هزینه درمان
مناطق کم برخوردار
عمران و توسعه

اهداف و فعالیتها: موسسه پربرکت خیریه الزهرا علیها سلام، سال 1369 ه.ش، براساس احساس مسئولیت و تشخیص وظیفه، با همت و همراهی جمع کثیری از شخصیت های عالیمقام جهان اسلام، مراجع عالیقدر تقلید، روحانیت، اساتید، خیراندیشان و پیشکسوتان امرخیر، تأسیس و با تنظیم اساسنامه و آئین نامه ای جامع و برخوردار از تمامی نیازهای جامعه کنونی در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و خیریه، به ویژه امر مقدس و مهم ازدواج جوانان وارد عرصه خدمت گردید و توسعه فعالیت های خویش را با محوریت امور سه گانه فوق در ضمن ایجاد واحدها، بخش ها و قسمت های متنوع، برنامه ریزی و مدیریت نمود که در عمل به فعالیت های گسترده ای انجامیده است.

اطلاعات تماس

پیش شماره: 031
تلفن ثابت: 4440553
فکس: 4457409
سایت: http://www.kheyrieh-alzahra.ir
آدرس: اصفهان - کاشان -
موسسه خیریه الزهرا (علیهاالسلام) شعبه کاشان