اطلاعات خیریه

نام سمن: خیریه بانوان حضرت امام حسن مجتبی (علیه السلام )میمه
محدوده فعالیت: شاهین شهر و میمه
شناسه ملی: 14005250798
تاریخ تاسیس: 1394/07/05
شماره ثبت: 29
تاریخ ثبت: 1394/07/05
مرجع صدور مجوز: مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري ميمه

حوزه فعالیت خیریه

حوزه اصلی فعالیت:
نیکوکاری و امور خیریه
امور زنان و خانواده

زیر حوزه نیکوکاری و امور خیریه:
نیازهای معیشتی
حمایت از ایتام
جهیزیه و ازدواج
کمک هزینه درمان
مناطق کم برخوردار
عمران و توسعه

اطلاعات تماس

آدرس: اصفهان شاهين شهر و ميمه خيابان امام حسين دفتر دارالقران
کد پستی: 8351666431