-->

843375

 

سیستم های پشتیبانی مالی

 

1- صندوق کارآفرینی امید

2- پست بانک

3- صندوق تسهیلات جهاد کشاورزی

4- صندوق خرد روستایی وزارت رفاه

5- تسهیلات مشاغل خانگی و روستایی بنیاد برکت

6- صندوق شکوفایی و نوآوری

7- صندوق تعاون روستایی