-->

موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

این موسسه، یک نهاد خیریه و عام المنفعه است، که در تاریخ بیست و چهارم خردادماه 1344