-->

موسسه مطالعات و تحقیقات زنان

موسسه مطالعات و تحقیقات زنان

موسسه مطالعات و تحقیقات زنان در سال ۱۳۶۵ با فعالیت گروهی از زنان فعال در حوزه مسایل زنان تحت عنوان “مرکز مطالعات و تحقیقات مسایل زنان” شروع به کار کرد